DƯƠNG VẬT GIẢ SILICON RUNG NGOÁY KÍCH CỠ TO CHỊ EM CHƠI CỰC PHÊ

700K VND

Mã: DV08

Dương vật silicon rung ngoáy- kích cỡ như thật được thiết kế bên trong có thiết bị kích thích các mực độ khác nhau, được gắn bộ điều khiển thông minh bên ngoài.

 

DƯƠNG VẬT GIẢ SILICON RUNG NGOÁY KÍCH CỠ TO CHỊ EM CHƠI CỰC PHÊ

700K VND